Kaart van het netwerk van waterstoftankstations in Frankrijk

Huidige situatie

Frankrijk, bekend om zijn leiderschap op het gebied van nucleaire en hernieuwbare energie, heeft zijn zinnen gezet op waterstof als sleutelonderdeel in zijn transitie naar een duurzamere economie. In 2024 bevindt het netwerk van waterstoftankstations in Frankrijk zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, hoewel het de afgelopen jaren een aanzienlijke groei heeft laten zien.

Tot op heden heeft het land meer dan 30 operationele waterstofstations, voornamelijk geconcentreerd in industriële regio's en grootstedelijke gebieden zoals Parijs, Lyon en Marseille. Deze stations worden beheerd door zowel particuliere bedrijven als publieke initiatieven en vormen een integraal onderdeel van proefprojecten gericht op het testen van de levensvatbaarheid van waterstof als alternatieve brandstof.

Huidige projecten

Er zijn verschillende grote projecten gaande om de waterstofinfrastructuur in Frankrijk uit te breiden:

Waterstofmobiliteit Frankrijk

Dit consortium, bestaande uit meer dan twintig bedrijven en organisaties, werkt aan de implementatie van een netwerk van honderd waterstofstations tegen 2025. Het doel is om de adoptie van waterstofvoertuigen, waaronder auto's, bussen en vrachtwagens, te vergemakkelijken en de CO2-uitstoot te verminderen uitstoot in het transport.

Hyvolutie

Dit project, geïnitieerd door het bedrijf Air Liquide, heeft tot doel waterstofstations door het hele land te installeren, met bijzondere aandacht voor stedelijke gebieden en zware transportroutes. Air Liquide heeft al verschillende stations geopend en heeft plannen om zijn netwerk de komende jaren aanzienlijk uit te breiden.

H2V59

In het noorden van Frankrijk heeft dit regionale project tot doel een waterstofcorridor tot stand te brengen die de belangrijkste steden van de regio Hauts-de-France met elkaar verbindt. Deze corridor zal niet alleen het transport van goederen op een duurzame manier faciliteren, maar zal ook de lokale economie een impuls geven door het creëren van banen in de waterstofindustrie.

Toekomstige voorspellingen

De Franse regering heeft blijk gegeven van een sterke betrokkenheid bij de ontwikkeling van waterstof en heeft tot 2030 een investering van 7,2 miljard euro uitgetrokken voor de productie en distributie van groene waterstof. Toekomstvoorspellingen voor het netwerk van waterstoftankstations in Frankrijk zijn veelbelovend:

Uitbreiding van de infrastructuur

Naar verwachting zal Frankrijk in 2030 meer dan 400 waterstoftankstations hebben, die een groot deel van het nationale grondgebied bestrijken. Dit omvat zowel stations voor lichte voertuigen als voor zwaar transport.

Groene waterstof

Een cruciaal onderdeel van deze uitbreiding is de focus op de productie van groene waterstof, dat wil zeggen waterstof geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Er wordt verwacht dat tegen 2030 een aanzienlijk deel van de waterstof die bij tankstations wordt gebruikt, afkomstig zal zijn uit hernieuwbare bronnen, wat aansluit bij de doelstellingen van het land om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Innovatie en technologie

Frankrijk investeert ook in onderzoek en ontwikkeling om de efficiëntie van waterstoftechnologieën te verbeteren. Dit omvat de vooruitgang op het gebied van elektrolyzers en waterstofopslag- en distributiesystemen.

Verkoopvoorwaarden en contactgegevens van waterstofdistributeurs in Frankrijk

Houd er rekening mee dat de weergegeven gegevens aan verandering onderhevig kunnen zijn. Het wordt daarom aanbevolen om contact op te nemen met het waterstoftankstation voordat u gaat tanken bij de geselecteerde faciliteit.

Contacten voor waterstoftankstations in Frankrijk

LEVERANCIERTELEFOON
1AirLiquide+33 1 40 62 55 55
2AirLiquide+33 1 40 62 55 55
3AirLiquide+33 1 40 62 55 55
4AirLiquide+33 1 40 62 55 55
5AirLiquide+33 1 40 62 55 55
6AirLiquide+33 1 40 62 55 55
7Avia+33251366000
8Conseil General de la Manche+33233055550
9Dyneff05.61.81.70.05
10EAS-HyMob05.61.81.70.05
11EAS-HyMob 
12EAS-HyMob 
13EAS-HyMob 
14EAS-HyMob 
15EAS-HyMob 
16EDF 
17Elyse Energy 
18ENGIE 
19ENGIE 
20ENGIE 
21ENGIE 
22ENGIE0 810 00 12 24
23H2 Auxerre 
24Hympulsion 
25Hympulsion 
26Hympulsion 
27Hympulsion 
28Hympulsion 
29Hype 
30HyPort 
31HysetCo 
32HysetCo 
33HysetCo 
34HysetCo 
35McPhy 
36McPhy 
37McPhy 
38R-GDS 
39Station Hydrogène 
40Vendèe Energie02 51 45 88 86
41Vendèe Energie02 51 45 88 86
42Vinci AREC

Lijst van waterstoftankstations in Frankrijk

Als je de lijst met waterstoftankstations in Frankrijk wilt zien, klik dan op de volgende link:

kaart-waterstoftankstations-frankrijk

Laatste bijwerking: 24 mei 2024